35-50

سرعت گیر جاده ای 35 و 50 سانتی متری

مشخصات فنی سرعتگیرهای جاده ای تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

شکل وچهارراهی ها ومناطق T1- این نوع سرعتگیر جهت کاهش سرعت وبه منظورتأمین ایمنی عبور ومروردرمحل تقاطعهای مسکونی درحاشیه راهها درنظر گرفته شده است .  درطراحی آن کلیه مفاد آئین نامه علائم راههای ایران وکنوانسیون بین المللی عبور ومرور جاده ای رعایت شده است .

2- در نوع 5/2 *50 *35 پوشش عرضی 50  ،  طول 35 ،  ارتفاع 54/2 سانتیمترودر نوع 5/2 *50 *50 پوشش طولی وعرضی 50 وارتفاع 54/2 سانتیمتر میباشد .

3- وزن هر سرعتگیر 5/2 *50 *35 سانتیمتر بهمراه کفی (صفحه زیرین ) 1920 گرم  ووزن هرسرعتگیر 5/2 *50 *0 5 سانتیمتر بهمراه کفی (صفحه زیرین ) 2640 گرم میباشد .

4- سرعتگیرها دررنگهای سفید وزرد عرضه شده وبا توجه به رزین مصرفی دارای ثبات رنگ به مدت طولانی وکیفیت بسیار عالی است . ( درشرایط طبیعی حداقل 5 سال )

5- تفاوت بین طول وشعاع هریک از قوسهای سرعتگیر ونحوه طراحی شیب وشیارها بگونه ای است که از لغزندگی و تکانهای شدید خودروها جلوگیری بعمل می آورد .

6- در نوع سرعتگیر 5/2 *50 *0 5 سانتیمتر وجود دو عدد بازتاب ) چشم گربه ای ) در هر طرف سرعتگیر  جهت انعكاس نور وممانعت از غافلگير شدن احتمالي رانندگان خودروها در شب در نظر گرفته شده است .

7- سرعتگیرها از مواد پلیمری باکامپاند مخصوص وبصورت قالبگیری تزریقی فشرده تهیه شده است بطوریکه تحمل کافی دربرابر انواع تنش وبارهای سنگین را دارااست .

8- سرعتگیرها مقاوم دربرابر مواد آلی ، معدنی و اشعه خورشید (UV) بوده ودچار تغییر رنگ دربرابر نورخورشید نمی گردد .

9- سرعتگیرها دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده تحمل حرارتی 35 –  تا  85 +  درجه سانتیگراد را داراست .

10- نحوه طراحی سرعتگیرها بگونه ای است که هنگام نصب به یکدیگر کلاف شده مانع از حرکت مجموعه نصب شده دراثر عبور ومرور خود روها می گردد .

11- بهمراه هر سرعتگیر یکعدد کفی درنظر گرفته شده است که مانع فرورفتگی سرعتگیر درآسفالت وایجاد اختلاف سطح درخطوط نصب سرعتگیر میگردد .

12- سرعتگیرها وکفی آن از مواد پلیمری قابل بازیافت وبدون آلودگی محیط زیست بوده با استفاده از پیچ وواشر ورولپلاک براحتی قابل نصب وتعویض می باشد .

13- برروی هر سرعتگیر وکفی آن نام وآرم شرکت ،  تقویم تولید وجنس ماده اولیه مصرفی حک شده است که این خود نشان از تعهد شرکت دربرابر مشتریان میباشد .

14- کیفیت وکارائی سرعتگیر بمدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر 5 سال طراحی وساخته شده است .

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.