در این واحد، مونتاژ تجهیزات ترافیکی الکترونیکی با دقت و کیفیت بالا انجام می‌شود و مونتاژ بردها پس از انجام تست‌های مختلف به منظور اطمینان از صحت عملکرد آن‌ها انجام می‌گیرد.

استفاده از قطعات و بردهای باکیفیت و بهره‌گیری از کادر مجرب و تجهیزات پیشرفته سبب شده است تا بردهای تولیدی این قسمت همگی دارای بالاترین استانداردهای موجود باشد.

همچنین پس از  بررسی واحد تحقیق و توسعه  بهترین و باکیفیت ترین قطعات الکترونیکی از کمپانی‌های معتبر در حال حاضر دنیا انتخاب و جهت مونتاژ به این بخش ارائه می‌گردد کلیه‌ قطعات الکترونیک توسط دستگاه‌های تست و اندازه‌گیری مدرن مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرد تا از کیفیت و تطابق عملکرد قطعات با برگه اطلاعات فنی آن‌ها اطمینان حاصل گردد.