چراغ-ریپیتر

فانـوس ریپیتـر LED

مشخصـات فنـی فانـوس ریپیتـر LED  تولیـدی شـرکت صنعتـی نـوبرپـارت ایـران

یک ست نوری شامل ۳ مدول سبز و زرد و قرمز می‌باشد که می‌تواند بصورت فانوس کامل یا به تنهایی ارائه گردد.

برای تغییر فانوس‌های لامپی به LED درصورتی که فانوس از بدنه مناسبی برخوردار باشد،  نیازبه تعویض           بدنه آن نمی‌باشد .