عابر-پیاده-متحرک

فانــوس LED عابــرپیــاده متحــرک

مشخصـــات فنــی  فانــوس LED   عابــرپیــاده متحــرک

تولیدی شرکت صنعتی نوبر پارت ایران

یک ست کامل نوری شامل ۲ مدول سبز و قرمز می‌باشد که می‌تواند بهمراه فانوس و بصورت کامل یا به تنهایی ارائه گردد.

برای تغییر فانوس لامپی به LED، درصورت عدم تمایل به تعویض بدنه فانوس، می‌توان تنها مدول‌های LED  را با سیستم نوری فانوس‌های لامپی تعویض نمود.

طراحی مدول‌ها به گونه‌ای است که قابل تعویض با سیستم نوری فانوس‌های لامپی می‌باشد .

الف مشخصات فنی قطعات پلاستیک :

– قطعات فانوس از مواد اولیه کاملاً مرغوب پلی کربنات وگرید مخصوص چراغهای راهنمایی ساخته شده است .

– فانوس شامل دو خانه مجزا است که توسط بست فلزی مخصوص بهم متصل می‌شود و در بالا و پائین از دو عدد پایه فانوس ( کرپی ) جهت اتصال به دکل با قابلیت تنظیم زاویه دید و عبور کابل از میان که با بست مخصوص به آن محکم شده است برخوردار می‌گردد.

– پایه های فانوس ( کرپی ) از جنس پلی کربنات مخصوص چراغ راهنمایی ساخته شده است و محل اتصال آن به بدنه فانوس با قالبگیری دقیق به نحوی است که امکان تنظیم دقیق ( ۵ درجه ) در حول محور عمودی را برای کسب بهترین بازده به صورت کاملاً محکم و غیر قابل تغییر فراهم می‌آورد و پس از نصب هیچ‌گونه تنش خمشی یا پیچشی به چراغ اعمال نمی‌نماید .

– اندازه هرخانه تقریباً ۱۸۰×۲۷۵×۲۷۵ میلیمتر با اندازه لنز حدود ۲۱۰×۲۱۰ میلیمتر که ۱۹۵×۱۹۵ میلیمتر آن در معرض دید می‌باشد.

– هر خانه بر روی لنز دارای نقاب سه وجه با عمق ۱۵۵ میلیمتر است.

چراغ-ریپیتر

فانـوس ریپیتـر LED

مشخصـات فنـی فانـوس ریپیتـر LED  تولیـدی شـرکت صنعتـی نـوبرپـارت ایـران

یک ست نوری شامل ۳ مدول سبز و زرد و قرمز می‌باشد که می‌تواند بصورت فانوس کامل یا به تنهایی ارائه گردد.

برای تغییر فانوس‌های لامپی به LED درصورتی که فانوس از بدنه مناسبی برخوردار باشد،  نیازبه تعویض           بدنه آن نمی‌باشد .

لنز-چراغها

لنزهای چراغ های راهنمائی

مشخصات فنی لنزهای چراغهای راهنمائی تولیدی شرکت صنعتی نوبر پارت ایران    

۱- لنز ها دارای ثبات رنگ حداقل به مدت  5 سال بوده ازمواد اولیه مقاوم نسبت به اشعه ماورای بنفش ساخته شده ؛ تحمل حرارتی از ۴۰- تا ۸۰+ درجه سانتیگراد را دارا  میباشدودر رنگهای استاندارد سبزوزردوقرمز ارائه میگردد.

۲- لنزها بدون حباب وکاملا شفاف واز سطوح صیقلی تشکیل شده است  ( زبری سطح باعث افت راندمان نوری در  مدت زمان کوتاهی می‌گردد )

۳- قطر لنز ها در اندازه های ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیمترمیباشند.

۴- لنزها بگونه ای طراحی شده اند که به همراه واشر آببندی ارتجاعی مانع ورود گرد وغبار ورطوبت به داخل سیستم نوری چراغ میگردند.

۵- لنزها محدب و درداخل دارای شیار های تار عنکبوتی میباشند؛ بطوریکه نور را بطور متمرکزویکنواخت درجهات مختلف توزیع  می نمایندوازشکست نور به یک سمت جلوگیری بعمل می آورند.

چراغ-لامپی-عابر-پیاده

چراغ لامپی عابر پیاده

مشخصات فنی فانوس عابر پیاده تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

)پلی‌کربنات خودرنگ مشکیPoly  Carbonate1- جنس کلیه قطعات فانوس تماماً  از مواد اولیه کاملاً مرغوب ( زرد، سبز و قرمز گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی می‌باشد. 

۲- فانوس شامل دوخانه  مجزا که توسط بست فلزی مخصوص به هم متصل می‌شود و در بالا و پایین دوعدد پایه فانوس ( کرپی ) جهت اتصال به دکل چراغ راهنمایی با قابلیت تنظیم زاویه دیدوعبورکابل ازمیان آن که با بست مخصوص به آن متصل شده است .

۳- اندازه هر خانه تقریبا ۱۸۰×۲۷۵×۲۷۵ میلیمتر با اندازه لنز حدود۲۱۰×۲۱۰ میلیمتر که ۱۹۵×۱۹۵میلیمتر آن درمعرض دید می باشد .

۴-  هرخانه برروی لنز دارای نقاب سه وجه با عمق ۱۵۵ میلیمتر است .

۵-   هرخانه فانوس از قطعات زیر تشکیل شده است :

۱-۵ – بدنه

۲-۵- درب که به شکل لولائی به بدنه محکم می شود ودارای نوار پلاستیکی جهت آب بندی ومحل قرارگیری لنز ورفکلتور می باشد .

۳-۵- لنز دردورنگ سبز وقرمز وبصورت دولایه می باشد که درهر لایه یک آدمک ایستاده ( لنز قرمز ) ویک آدمک درحال حرکت ( لنز سبز ) قرارمیگیرد وجهت انکسار ویکنواخت شدن نورخروجی وثابت نگه داشتن آدمکها از لنزی شفاف که دارای برجستگیهائی درسطح داخلی می باشد وبا بست مخصوص محکم میگردداستفاده شده است .

 با گرید مخصوص چراغ راهنمایی PC4- 5- رفلکتور که جهت پرتاب نور به بیرون به درب متصل شده از جنس

ودارای سطح داخلی آیینه ای با پوشش آلومینیم ( متالایزینگ ) می باشد ودر انتهابه سرپیچ چینی که به آن محکم شده ختم می شود .

 6-سرپیچها توسط سیم ۵/۱ افشان مجزا به رنگهای سبز وقرمز جهت فاز خانه های سبز وقرمزوآبی جهت نول به ترمینال واقع درخانه پایین ( سبز) متصل می شود .

گرید مخصوص چراغ راهنمایی ساخته شده است .PC 7- پایه های فانوس ( کرپی ) از

۸- تمامی قطعات درصورت لزوم به راحتی قابل باز وبسته شدن وتعویض می باشد .

۹- تمامی قطعات متحرک که امکان نفوذ آب ویا گرد وغبار به داخل چراغ را دارند دارای واشر ارتجاعی آب بندی    می باشند بطوریکه ضمن اطمینان از استحکام نصب ، امکان ورود آب وگرد وغبار به داخل چراغ میسر نمی باشد .

۱۰- تمامی ابعاد ومشخصات اپتیکی طبق استاندارد های تعریف شده معتبر اروپا یی می  باشد .

۱۱- سرپیچ از نوع بسیار مرغوب چینی است ودرسیم کشی داخلی از سیم افشان استاندارد وکلاف بندی شده بصورتی کاملا اصولی که امکان اتصال یا خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشداستفاده شده است  .

۱۲- پایه های نصب ومحل اتصال آنها به بدنه فانوس با قالبگیری دقیق به نحوی است  که امکان تنظیم دقیق ( ۵ درجه ) درحول محورعمودی را برای کسب بهترین بازده به صورت کاملامحکم وغیر قابل تغییر فراهم می آورد وپس از نصب هیچگونه تنش خمشی یا پیچشی به چراغ اعمال نمی نماید.

 )  وبارانهای اسیدی بسیار مقاوم بوده ودچار تغییر رنگ دربرابرuv13- فانوسها دربرابر مواد معدنی  ،  اشعه خورشید (

نورخورشید نمی گردد.

۱۴- فانوسها دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده ، تحمل حرارتی ۳۵-  تا  ۸۵+  درجه سانتیگراد را دارا می باشند .

۱۵- فانوسها از مواد پلیمری قابل بازیافت تشکیل شده وباعث آلودگی محیط زیست نمی گردد .

۱۶- برروی کلیه قطعات اصلی تقویم تولید ، جنس مواد اولیه ، نام وآرم شرکت نوبرپارت حک شده است .

 انجام  IEC529 برای تستهای حفاظتی ( گرد وغباروآب ) که درآزمایشگاه معتبر براساس استانداردIP ۱۷- حداقل

پذیرفته عدد ۵۳ می باشد ونتایج تستهای حفاظتی قابل ارائه می باشند .

۱۸- کیفیت وکارائی کل چراغ به مدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر ۵ سال طراحی وساخته شده است .

چراغ-30- سانتی- لامپی

فانوس سه خانه ۳۰ سانتی متری

مشخصات فنی فانوس سه خانه ۳۰ سانتیمتری تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

۱- بدنه، درب و نقاب از جنس ABS  یا PC  پلی کربنات خود رنگ گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی جهت کار در محیط‌های آزاد طراحی و تولید شده است.

۲- فانوس شامل سه خانه مجزا که توسط بست فلزی مخصوص به هم متصل می‌شود و در بالا و پایین دو عدد پایه فانوس ( کرپی ) جهت اتصال به دکل چراغ راهنمایی با قابلیت تنظیم زاویه دید و عبور کابل از میان آن که با  بست مخصوص به آن متصل شده است می‌باشد.

۳- اندازه هر خانه تقریبا ۱۸۰×۳۵۵×۳۵۰ میلیمتر با قطر لنز حدود ۳۰۰  میلیمتر که ۵ ± ۲۸۰آن در معرض دید می‌باشد.

۴- در مورد فانوس تمام نقاب نقاب کامل با قطر ۵ ± ۳۳۰  میلیمتر در بیرون و ۵±۳۰۰  میلیمتر در محل اتصال به فانوس با عمق ۵ ± ۲۱۵ می‌باشد که توسط پیچ در شیار تعبیه شده روی بدنه متصل می‌شود.

۵- در مورد فانوس نیم نقاب نیمه با ارتفاع ۵± ۱۸۵ میلیمتر در بیرون و۵  ± ۲۳۰در محل اتصال  به فانوس با عمق۵±۲۱۵ می‌باشد که توسط پیچ در شیار تعبیه شده روی بدنه متصل می‌شود.

۶- هر خانه فانوس از قطعات زیر تشکیل شده است:

۱-۶- بدنه

۲-۶- درب که به شکل لولایی به بدنه محکم می‌شود و دارای نوار پلاستیکی جهت آب بندی و محل قرارگیری لنز و رفکلتور می‌باشد.

۳-۶- لنزها به صورت تارعنکبوتی شفاف و از مواد اولیه PC  یا PMMA  ( گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی و صد درصد خود رنگ ) با مقاومت عالی نسبت به کار در محیط آزاد و حرارت و با ضمانت ثبات رنگ به مدت ۵ سال در سه رنگ  سبز،  زرد کهربایی، و قرمز ارائه گردیده و با نوار پلاستیکی مخصوص با درب فانوس آب‌بندی شده و با بست مخصوص محکم می‌گردد.

۴-۶- رفلکتور که جهت پرتاب نور به بیرون به درب متصل شده از جنس  PC با گرید مخصوص چراغ راهنمایی و دارای سطح داخلی آیینه‌ای با پوشش آلومینیم ( متالایزینگ ) می‌باشد و در انتها به سرپیچ چینی که به آن محکم شده ختم می‌شود.

۷- چراغ‌ها مدولار بوده و قابلیت نصب روی یکدیگر ازیک تا چهارخانه را دارا می‌باشد.

۸- تمامی قطعات درصورت لزوم به راحتی قابل باز و بسته شدن و تعویض می‌باشند.

۹- تمامی قطعات متحرک که امکان نفوذ آب و یا گرد و غبار به داخل چراغ را دارند دارای واشر ارتجاعی آب بندی می‌باشند بطوریکه ضمن اطمینان از استحکام نصب، امکان ورود آب و گرد و غبار به داخل چراغ میسر نمی‌باشد.

۱۰- تمامی ابعاد و مشخصات اپتیکی طبق استانداردهای تعریف شده معتبر اروپایی می‌باشد.

۱۱- سرپیچ از نوع بسیار مرغوب چینی است  و در سیم کشی داخلی از سیم افشان استاندارد و کلاف‌بندی شده بصورت کامل اصولی که امکان اتصال یا خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشد استفاده شده است.

 12- پایه های فانوس ( کرپی ) از جنس PCو با گرید مخصوص چراغهای راهنمایی ساخته شده است.

۱۳- فانوسها دربرابر مواد معدنی وبارانهای اسیدی بسیار مقاوم بوده ودچار تغییر رنگ دربرابر UV                               ( اشعه خورشید ) نمی‌گردد.

۱۴- فانوس‌ها در برابر سرما و گرما مقاوم بوده، تحمل حرارتی ۳۵-  تا  ۸۵+  درجه سانتیگراد را دارا می‌باشند.

۱۵- فانوس‌ها از مواد پلیمری قابل بازیافت تشکیل شده و باعث آلودگی محیط زیست نمی‌گردد.

۱۶- پایه‌های نصب و محل اتصال آنها به بدنه فانوس با قالبگیری دقیق به نحوی است که امکان تنظیم دقیق ( ۵ درجه ) در حول محور عمودی را برای کسب بهترین بازده به صورت کاملا محکم و غیر قابل تغییر فراهم آورد و پس از نصب هیچگونه تنش خمشی یا پیچشی به چراغ اعمال نمی‌نماید.

۱۷- سرپیچ‌ها توسط سیم ۵/۱ افشان مجزا به رنگ‌های سبز، زرد، و قرمز جهت فاز خانه‌های سبز، زرد، قرمز و آبی جهت نول به ترمینال واقع درخانه پایین ( سبز ) متصل می‌شود.

۱۸- فانوس‌ها قابلیت نصب Back Plate را دارا می‌باشند.

۱۹-در مورد فانوس سه رنگ، رنگ لنز خانه ها به ترتیب از پایین به بالا سبز، زرد کهربایی و قرمز می‌باشد.

۲۰- درمورد فانوس زرد رنگ، لنز هر سه خانه زرد کهربایی می‌باشد.

۲۱- درمورد فانوس قرمز رنگ، لنز هر سه خانه قرمز می‌باشد .

۲۲- در انواع فانوس‌های چشمک زن از نوعی برد چشمک زن  با طراحی مناسب جهت عدم سوئیچ در زمان پیک ولتاژ و از قطعات الکترونیک مرغوب و با هیت سینک (  Heat Sink) مناسب جهت کار مداوم به نحوی که نصب و تعویض آن آسان باشد و بتواند در دقیقه بین ۵۰  الی ۶۰ بار سوئیچ کند و دارای دو مدار متقارن جهت فانوس‌های  دو خانه و سه خانه باشد، استفاده گردیده است.

۲۳- بر روی کلیه قطعات اصلی تقویم تولید، جنس مواد اولیه، نام و آرم شرکت نوبرپارت حک شده است.

۲۴- برای تست‌های حفاظتی ( گرد و غبار و آب ) که درآزمایشگاه معتبر براساس استاندارد IEC529 انجام می‌شود حداقل IP 53 پذیرفته می‌باشد و نتایج تست‌های حفاظتی قابل ارائه می‌باشد.

۲۵- کیفیت و کارایی کل چراغ به مدت یکسال ضمانت می‌گردد و برای حداقل عمر ۵ سال طراحی و ساخته شده است.

چراغ-سولار

چراغ راهنمایی و رانندگی خورشیدی سولار ۳۰ سانتی‌متری (تکخانه)

میزان دمای کارکرد۸۰ + تا ۳۰- درجه سانتیگراد
ولتاژ ورودی۱۷۰ تا ۲۶۰ ولت
جریان ورودی۴۰ میلی آمپر
فرکانس۵۰ هرتز
مصرف توان۵.۳ تا ۱۲ وات
ضریب توان ورودیPF > 95%
اعوجاج جریان مصرفیTHD < 14%
تغییر نورچراغ با توجه به نورمحیط (Dimming)از ۳۰% تا ۱۰۰% به صورت پیوسته
زمان تأخیر روشن و خاموشزیر ۱۰۰ میلی ثانیه
– قابل ارائه به صورت نیم نقاب و تمام نقاب
– دارای استاندارد IP65 برای مدول و IP54 برای بدنه بر اساس استاندارد IEC529
– جنس بدنه از مواد پلیمری پلی کربنات
– افزایش طول عمر LED ها، بدنه و قطعات با استفاده از تکنولوژی ساخت به روز
– محافظت شوک ولتاژ ورودی و محافظت حرارت بیش از حد
– تحمل لحظه‌ای ولتاژ تا ۳۰۰ ولت
– استفاده از جدیدترین تکنولوژی تغذیه سوئیچینگ با ضریب توان بالا و درنتیجه استفاده ازکمترین قطعات و خرابی بسیار کمتر
– امکان ارائه ی ماژول LED 30 سانتی متری به صورت جدا
– LED ها شناسنامه دار، ترافیکی و با طول عمر ۱۰۰/۰۰۰ ساعت از نوع مخصوص چراغ‌های راهنمایی و سیگنال‌های ترافیکی از نوع درجه یک ( A Grade) قابل ارائه به صورت نیم نقاب یا تمام نقاب
دارای استاندارد IP65 برای مدول و IP54 برای بدنه بر اساس استانداردIEC529
جنس بدنه از مواد پلیمری پلی کربنات
افزایش طول عمر LEDها، بدنه و قطعات با استفاده از تکنولوژی ساخت به روز
محافظت شوک ولتاژ ورودی و محافظت حرارت بیش از حد
تحمل لحظه‌ای ولتاژ تا ۳۰۰ ولت
استفاده از جدیدترین تکنولوژی تغذیه سوئیچینگ با ضریب توان بالا و درنتیجه استفاده ازکمترین قطعات وخرابی بسیار کمتر
LED ها شناسنامه دار، ترافیکی و با طول عمر ۱۰۰/۰۰۰ ساعت از نوع مخصوص چراغ‌های راهنمایی و سیگنال‌های ترافیکی از نوع درجه یک (A Grade)

چراغ-30-سانتی-led

مشخصــات فنـی فانــوس ۳۰ سانتیمتری  LED تولید شرکت صنعتی نوبرپارت ایـران

  • مشخصات عمومی
  •  یک ست کامل نوری شامل ۳ مدول سبز و زرد و یا قرمز است که می‌تواند بهمراه فانوس و بصورت کامل یا به تنهائی ارائه گردد. برای تغییر فانوس‌های لامپی به LED  ، درصورت عدم تمایل به تعویض بدنه فانوس ، می‌توان تنها مدول‌های LED را با سیستم نوری فانوس‌های لامپی که درشرکت نوبرپارت ایران تولید شده است تعویض نمود.
  •  طراحی مدول‌های LED به گونه ای است که قابل تعویض با سیستم نوری فانوس‌های لامپی تولیدی این شرکت می‌باشد.
  • کلیه قطعات فانوس تماماً از مواد اولیه کاملاً مرغوب پلی‌کربنات خود رنگ گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی می‌باشد و بسیار مقاوم در برابراشعه  (uv) و باران‌های اسیدی می‌باشد.
  • اندازه بدنه فانوس تقریبا ۱۸۰× ۳۵۵ × ۳۵۰ میلیمتر با قطر لنز حدود ۳۰۰ میلیمتر که  5± ۲۸۰  آن درمعرض دید می‌باشد.
  • در مورد فانوس تمام نقاب، نقاب کامل با قطر ۵ ± ۳۳۰ میلیمتر دربیرون و۵ ± ۳۰۰ میلیمتر درمحل اتصال به فانوس با عمق       5  ± ۲۱۵ می‌باشد که با پیچ درشیار تعبیه شده روی بدنه متصل می‌شود.
  • در مورد فانوس نیم نقاب نیمه با ارتفاع  5 ±  ۱۸۵ میلیمتر در بیرون و ۵ ± ۲۳۰ در محل اتصال به فانوس با عمق  5 ± ۲۱۵       می‌باشدکه توسط پیچ درشیار تعبیه شده روی بدنه متصل می‌شود.
  • درب به شکل لولائی به بدنه محکم می‌شود و دارای نوار پلاستیکی جهت آب‌بندی  می‌باشد.

–  مدول LED  از قطعات پلیمری زیر تشکیل شده است:

–   کیسینگ ( بدنه ) از ماده اولیه پلی‌کربنات گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی

–    لنز از ماده اولیه پلی‌کربنات گرید مخصوص لنز

 –    برد LED و منبع تغذیه بصورت کاملاً  قابل اطمینان در کیسینگ پیچ شده و لنز بصورت کاملاً  آب‌بندی روی آن نصب می‌گردد .  لنز علاوه براصلاح انتشارجهت و زاویه نور از ورود احتمالی آب و گرد و غبار و یا رطوبت به داخل مجموعه الکترونیکی نیز محافظت بعمل می‌آورد.

–  LED  ها شناسنامه‌دار، ترافیکی و با طول عمر ۰۰۰/۱۰۰ ساعت مخصوص چراغ‌های راهنمایی وسیگنال‌های ترافیکی است که نوع درجه یک ( Grad A )  مستقیماً  از شرکت سازنده وارد می‌گردد.

نوع سبز آن mcd8000 و نوع زرد mcd5500  و قرمز mcd 6000  ودر محدود طیف رنگی مجاز برای چراغ راهنمایی است.

 – تمامی قطعات در صورت لزوم به راحتی قابل باز و بسته شدن و تعویض می‌باشند.

– تمامی قطعات متحرک که امکان نفوذ آب و یا گرد و غبار به داخل چراغ را دارند دارای واشر ارتجاعی‌اند بنحوی که ضمن اطمینان از استحکام نصب ،  امکان ورود آب وگرد و غبار به داخل چراغ میسر نباشد.

– تمامی ابعاد و مشخصات اپتیکی طبق استانداردهای تعریف شده معتبر اروپایی
(AS2144) می‌باشد .

– پایه‌های فانوس ( کرپی )  از PC  گرید مخصوص چراغهای راهنمایی ساخته شده است .

– پایه های نصب ومحل اتصال آنها به بدنه فانوس با قالبگیری دقیق به نحوی است که امکان تنظیم دقیق ( ۵ درجه ) درحول محور عمودی را برای کسب بهترین بازده به صورت کاملا محکم وغیر قابل تغییر فراهم آورد و پس از نصب هیچگونه تنش خمشی یا پیچشی به چراغ اعمال نمی‌نماید.

– فانوس‌ها قابلیت نصب Back Plate   را دارا می‌باشند.

–  فانوس ومدول‌ها از مواد پلیمری قابل بازیافت تشکیل شده و باعث آلودگی محیط زیست نمی‌گردند.

– بر روی کلیه قطعات اصلی تقویم تولید، جنس مواد اولیه، نام وآرم شرکت نوبرپارت حک شده است.

– چراغ‌ها مدولار بوده و قابلیت نصب روی یکدیگر از یک تا چهارخانه را دارا می‌باشد.

– برد چشمک زن مورد استفاده در چراغ از طراحی مناسب جهت عدم سوئیچ در زمان پیک ولتاژ برخوردار بوده و از قطعات الکترونیک مرغوب و هیت سینک ( Heat sink ) مناسب جهت کار مداوم تشکیل شده است.

نصب و تعویض برد چشمک زن براحتی امکان پذیر بوده و توانائی سوئیچ ۵۰ الی ۶۰  بار در دقیقه را داشته و دارای دومدار متقارن جهت فانوس‌های دوخانه و سه خانه می‌باشد.

– کیفیت و کارائی کل فانوس و مد ول LED به مدت یکسال ضمانت می‌گردد و برای حداقل عمر ۵ سال طراحی و ساخته          شده است .

  •  مشخصات فنی :
میزان دمای کارکرد ۷۰ + تا ۳۰-   درجه سانتیگراد
ولتاژ ورودی ۱۷۰ تا ۲۶۵ ولت
جریان ورودی ۴۰ میلی آمپر( امکان استفاده از نازک‌ترین کابل‌های موجود در بازار )
مصرف توان  ( درصد ۱۰ ± ) ۸ وات مستقل از شدت نورچراغ
ضریب توان ورودی بالاتر از ۹۵ % ( ۰.۹۵   < PF )
اعوجاج جریان مصرفی کمتر از ۱۴% ( ۱۴ %  > THD  )
تغییر نورچراغ با توجه به نورمحیط(Diming) از ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد به صورت پیوسته
محافظت شوک ولتاژ ورودی و محافظت حرارت بیش از حد
زمان تاخیر روشن و خاموش شدن کمتر از ۱۰۰ میلی ثانیه
فیلتر حذف نویز فرکانس بالا و شوک‌های گذرا ( مانند اثر صاعقه ) در ورودی
تغییر نور به روش PWM  و در نتیجه ثابت ماندن طیف رنگ چراغ
تحمل لحظه‌ای ولتاژ تا ۳۰۰ ولت
 در صورت سوختن یکی از LED ها فقط ۲ عدد از آنها خاموش شده و جریان بقیه LEDها ثابت می‌ماند.
کارکرد بدون سوسو زدن و لرزش نور حتی در شرایط ناپایدار برق ورودی
استفاده از جدیدترین تکنولوژی تغذیه سوئیچینگ با ضریب توان بالا و درنتیجه استفاده ازکمترین  قطعات وخرابی بسیار کمتر
 استفاده از LED های مخصوص کاربرد ترافیکی باطول عمر و شدت نور زیاد و زاویه ۳۰ درجه
 استفاده از طراحی خاص مدار چاپی که سبب کاهش دما و در نتیجه افزایش طول عمر مفید می‌گردد.
حداقل نتایج بدست آمده جهت تست‌های حفاظتی ( گرد و غبار و آب ) که درآزمایشگاه معتبر براساس استانداردIEC529  انجام پذیرفته برای مدول LED  IP 65  و برای فانوس IP 54  می‌باشد.

چراغ راهنمایی ترکیبی

ویژگیهاومشخصات فنی چراغ را هنمایی ترکیبی ( خورشیدی  بادی )

سـاخت شـرکت صنعتــی نـوبــرپارت ایـــران

– انرژی لازم جهت روشنائی این چراغ از طریق نورخورشید و باد بصورت ترکیبی تأمین می‌گردد.

– از این چراغ در نقاطی که دسترسی به برق امکانپذیر نبوده و یا در نقاطی که بعلت زیاد بودن روزهای ابری امکان استفاده از چراغ خورشیدی به تنهایی میسر نمی‌باشد استفاده می‌گردد.

– ویژگی‌ها ومشخصات فنی اپتیکی و نوری این چراغ مطابق با مشخصات چراغ‌های خورشیدی ساخت این شرکت می‌باشد .

ویژگی‌ها و مشخصات فنــی تــوربین بـــــادی:

( این توربین درمحدوده توان  ۲۰KW – ۲۰۰ Wقابل عرضه می‌باشد )

NPGW –  200W مــــــــــدل #
۳ عــــدد  تعــــداد پــــره ۱
۲ m قطــــر توربیــن ۲
۱۱ km/h حداقل سرعت وزش بـاد ۳
۱۶۰ km/h حداکثر سرعت وزش باد ۴
۵۰۰/min تعــــداد دور دردقیقــــه ۵
موتور مغناطیس دائم بدون زغال ژنــــــراتــــــــور ۶
۲۰۰ w توان خروجی درسرعت وزش باد ۴۵ کیلومتر برساعت ۷
۳۰۰ w حداکثر توان خروجی ۸
۱۴ v ولتـــــاژ خروجـــــی ۹
۱۴.۲ A نـــــــرخ جریــــــان ۱۰
۶ m ارتفـــــــــــاع ۱۱
۵۰ AH تـــــوان باطــــــــری ۱۲
خشـــــک اسیـدی نـــــــوع باطـــــــری ۱۳
۱۵ kg وزن بــــاطـــــــــری ۱۴
۲۳ kg وزن چراغ خورشیدی بهمراه پانل خورشیدی و متعلقات آن ۱۵
۹۰ kg وزن توربین بادی بهمراه متعلقات آن ۱۶
۱۲۸ kg وزن کـــــــــل ۱۷
۵  روز حداکثر زمان کارکرد چراغ بدون انرژی خورشید و باد ( ذخیره باطری ) ۱۸
یکسال گارانتــــــــــی ۱۹