عابر-پیاده-متحرک

فانــوس LED عابــرپیــاده متحــرک

مشخصـــات فنــی  فانــوس LED   عابــرپیــاده متحــرک

تولیدی شرکت صنعتی نوبر پارت ایران

یک ست کامل نوری شامل 2 مدول سبز و قرمز می‌باشد که می‌تواند بهمراه فانوس و بصورت کامل یا به تنهایی ارائه گردد.

برای تغییر فانوس لامپی به LED، درصورت عدم تمایل به تعویض بدنه فانوس، می‌توان تنها مدول‌های LED  را با سیستم نوری فانوس‌های لامپی تعویض نمود.

طراحی مدول‌ها به گونه‌ای است که قابل تعویض با سیستم نوری فانوس‌های لامپی می‌باشد .

الف مشخصات فنی قطعات پلاستیک :

– قطعات فانوس از مواد اولیه کاملاً مرغوب پلی کربنات وگرید مخصوص چراغهای راهنمایی ساخته شده است .

– فانوس شامل دو خانه مجزا است که توسط بست فلزی مخصوص بهم متصل می‌شود و در بالا و پائین از دو عدد پایه فانوس ( کرپی ) جهت اتصال به دکل با قابلیت تنظیم زاویه دید و عبور کابل از میان که با بست مخصوص به آن محکم شده است برخوردار می‌گردد.

– پایه های فانوس ( کرپی ) از جنس پلی کربنات مخصوص چراغ راهنمایی ساخته شده است و محل اتصال آن به بدنه فانوس با قالبگیری دقیق به نحوی است که امکان تنظیم دقیق ( 5 درجه ) در حول محور عمودی را برای کسب بهترین بازده به صورت کاملاً محکم و غیر قابل تغییر فراهم می‌آورد و پس از نصب هیچ‌گونه تنش خمشی یا پیچشی به چراغ اعمال نمی‌نماید .

– اندازه هرخانه تقریباً 180×275×275 میلیمتر با اندازه لنز حدود 210×210 میلیمتر که 195×195 میلیمتر آن در معرض دید می‌باشد.

– هر خانه بر روی لنز دارای نقاب سه وجه با عمق 155 میلیمتر است.

چراغ-ریپیتر

فانـوس ريپيتـر LED

مشخصـات فنـي فانـوس ريپيتـر LED  توليـدي شـركت صنعتـي نـوبرپـارت ايـران

يك ست نوري شامل 3 مدول سبز و زرد و قرمز مي‌باشد كه مي‌تواند بصورت فانوس كامل يا به تنهایي ارائه گردد.

براي تغيير فانوس‌هاي لامپي به LED درصورتي كه فانوس از بدنه مناسبي برخوردار باشد،  نيازبه تعويض           بدنه آن نمي‌باشد .

لنز-چراغها

لنزهای چراغ های راهنمائی

مشخصات فنی لنزهای چراغهای راهنمائی توليدی شركت صنعتی نوبر پارت ايران    

1- لنز ها داراي ثبات رنگ حداقل به مدت  5 سال بوده ازمواد اوليه مقاوم نسبت به اشعه ماوراي بنفش ساخته شده ؛ تحمل حرارتي از 40- تا 80+ درجه سانتيگراد را دارا  ميباشدودر رنگهاي استاندارد سبزوزردوقرمز ارائه ميگردد.

2- لنزها بدون حباب وكاملا شفاف واز سطوح صيقلي تشكيل شده است  ( زبري سطح باعث افت راندمان نوري در  مدت زمان كوتاهي مي‌گردد )

3- قطر لنز ها در اندازه هاي 200 و 300 ميليمترميباشند.

4- لنزها بگونه اي طراحي شده اند كه به همراه واشر آببندي ارتجاعي مانع ورود گرد وغبار ورطوبت به داخل سيستم نوري چراغ ميگردند.

5- لنزها محدب و درداخل داراي شيار هاي تار عنكبوتي ميباشند؛ بطوريكه نور را بطور متمركزويكنواخت درجهات مختلف توزيع  مي نمايندوازشكست نور به يك سمت جلوگيري بعمل مي آورند.

چراغ-لامپی-عابر-پیاده

چراغ لامپی عابر پیاده

مشخصات فنی فانوس عابر پیاده تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

)پلی‌کربنات خودرنگ مشکیPoly  Carbonate1- جنس کلیه قطعات فانوس تماماً  از مواد اولیه کاملاً مرغوب ( زرد، سبز و قرمز گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی می‌باشد. 

2- فانوس شامل دوخانه  مجزا که توسط بست فلزی مخصوص به هم متصل می‌شود و در بالا و پایین دوعدد پایه فانوس ( کرپی ) جهت اتصال به دکل چراغ راهنمایی با قابلیت تنظیم زاویه دیدوعبورکابل ازمیان آن که با بست مخصوص به آن متصل شده است .

3- اندازه هر خانه تقریبا 180×275×275 میلیمتر با اندازه لنز حدود210×210 میلیمتر که 195×195میلیمتر آن درمعرض دید می باشد .

4-  هرخانه برروی لنز دارای نقاب سه وجه با عمق 155 میلیمتر است .

5-   هرخانه فانوس از قطعات زیر تشکیل شده است :

1-5 – بدنه

2-5- درب که به شکل لولائی به بدنه محکم می شود ودارای نوار پلاستیکی جهت آب بندی ومحل قرارگیری لنز ورفکلتور می باشد .

3-5- لنز دردورنگ سبز وقرمز وبصورت دولایه می باشد که درهر لایه یک آدمک ایستاده ( لنز قرمز ) ویک آدمک درحال حرکت ( لنز سبز ) قرارمیگیرد وجهت انکسار ویکنواخت شدن نورخروجی وثابت نگه داشتن آدمکها از لنزی شفاف که دارای برجستگیهائی درسطح داخلی می باشد وبا بست مخصوص محکم میگردداستفاده شده است .

 با گرید مخصوص چراغ راهنمایی PC4- 5- رفلکتور که جهت پرتاب نور به بیرون به درب متصل شده از جنس

ودارای سطح داخلی آیینه ای با پوشش آلومینیم ( متالایزینگ ) می باشد ودر انتهابه سرپیچ چینی که به آن محکم شده ختم می شود .

 6-سرپیچها توسط سیم 5/1 افشان مجزا به رنگهای سبز وقرمز جهت فاز خانه های سبز وقرمزوآبی جهت نول به ترمینال واقع درخانه پایین ( سبز) متصل می شود .

گرید مخصوص چراغ راهنمایی ساخته شده است .PC 7- پایه های فانوس ( کرپی ) از

8- تمامی قطعات درصورت لزوم به راحتی قابل باز وبسته شدن وتعویض می باشد .

9- تمامی قطعات متحرک که امکان نفوذ آب ویا گرد وغبار به داخل چراغ را دارند دارای واشر ارتجاعی آب بندی    می باشند بطوریکه ضمن اطمینان از استحکام نصب ، امکان ورود آب وگرد وغبار به داخل چراغ میسر نمی باشد .

10- تمامی ابعاد ومشخصات اپتیکی طبق استاندارد های تعریف شده معتبر اروپا یی می  باشد .

11- سرپیچ از نوع بسیار مرغوب چینی است ودرسیم کشی داخلی از سیم افشان استاندارد وکلاف بندی شده بصورتی کاملا اصولی که امکان اتصال یا خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشداستفاده شده است  .

12- پایه های نصب ومحل اتصال آنها به بدنه فانوس با قالبگیری دقیق به نحوی است  که امکان تنظیم دقیق ( 5 درجه ) درحول محورعمودی را برای کسب بهترین بازده به صورت کاملامحکم وغیر قابل تغییر فراهم می آورد وپس از نصب هیچگونه تنش خمشی یا پیچشی به چراغ اعمال نمی نماید.

 )  وبارانهای اسیدی بسیار مقاوم بوده ودچار تغییر رنگ دربرابرuv13- فانوسها دربرابر مواد معدنی  ،  اشعه خورشید (

نورخورشید نمی گردد.

14- فانوسها دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده ، تحمل حرارتی 35-  تا  85+  درجه سانتیگراد را دارا می باشند .

15- فانوسها از مواد پلیمری قابل بازیافت تشکیل شده وباعث آلودگی محیط زیست نمی گردد .

16- برروی کلیه قطعات اصلی تقویم تولید ، جنس مواد اولیه ، نام وآرم شرکت نوبرپارت حک شده است .

 انجام  IEC529 برای تستهای حفاظتی ( گرد وغباروآب ) که درآزمایشگاه معتبر براساس استانداردIP 17- حداقل

پذیرفته عدد 53 می باشد ونتایج تستهای حفاظتی قابل ارائه می باشند .

18- کیفیت وکارائی کل چراغ به مدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر 5 سال طراحی وساخته شده است .

چراغ-30- سانتی- لامپی

فانوس سه خانه 30 سانتی متری

مشخصات فنی فانوس سه خانه 30 سانتیمتری تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

1- بدنه، درب و نقاب از جنس ABS  یا PC  پلی کربنات خود رنگ گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی جهت کار در محیط‌های آزاد طراحی و تولید شده است.

2- فانوس شامل سه خانه مجزا که توسط بست فلزی مخصوص به هم متصل می‌شود و در بالا و پایین دو عدد پایه فانوس ( کرپی ) جهت اتصال به دکل چراغ راهنمایی با قابلیت تنظیم زاویه دید و عبور کابل از میان آن که با  بست مخصوص به آن متصل شده است می‌باشد.

3- اندازه هر خانه تقریبا 180×355×350 میلیمتر با قطر لنز حدود 300  میلیمتر که 5 ± 280آن در معرض دید می‌باشد.

4- در مورد فانوس تمام نقاب نقاب کامل با قطر 5 ± 330  میلیمتر در بیرون و 5±300  میلیمتر در محل اتصال به فانوس با عمق 5 ± 215 می‌باشد که توسط پیچ در شیار تعبیه شده روی بدنه متصل می‌شود.

5- در مورد فانوس نیم نقاب نیمه با ارتفاع 5± 185 میلیمتر در بیرون و5  ± 230در محل اتصال  به فانوس با عمق5±215 می‌باشد که توسط پیچ در شیار تعبیه شده روی بدنه متصل می‌شود.

6- هر خانه فانوس از قطعات زیر تشکیل شده است:

1-6- بدنه

2-6- درب که به شکل لولایی به بدنه محکم می‌شود و دارای نوار پلاستیکی جهت آب بندی و محل قرارگیری لنز و رفکلتور می‌باشد.

3-6- لنزها به صورت تارعنکبوتی شفاف و از مواد اولیه PC  یا PMMA  ( گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی و صد درصد خود رنگ ) با مقاومت عالی نسبت به کار در محیط آزاد و حرارت و با ضمانت ثبات رنگ به مدت 5 سال در سه رنگ  سبز،  زرد کهربایی، و قرمز ارائه گردیده و با نوار پلاستیکی مخصوص با درب فانوس آب‌بندی شده و با بست مخصوص محکم می‌گردد.

4-6- رفلکتور که جهت پرتاب نور به بیرون به درب متصل شده از جنس  PC با گرید مخصوص چراغ راهنمایی و دارای سطح داخلی آیینه‌ای با پوشش آلومینیم ( متالایزینگ ) می‌باشد و در انتها به سرپیچ چینی که به آن محکم شده ختم می‌شود.

7- چراغ‌ها مدولار بوده و قابلیت نصب روی یکدیگر ازیک تا چهارخانه را دارا می‌باشد.

8- تمامی قطعات درصورت لزوم به راحتی قابل باز و بسته شدن و تعویض می‌باشند.

9- تمامی قطعات متحرک که امکان نفوذ آب و یا گرد و غبار به داخل چراغ را دارند دارای واشر ارتجاعی آب بندی می‌باشند بطوریکه ضمن اطمینان از استحکام نصب، امکان ورود آب و گرد و غبار به داخل چراغ میسر نمی‌باشد.

10- تمامی ابعاد و مشخصات اپتیکی طبق استانداردهای تعریف شده معتبر اروپایی می‌باشد.

11- سرپیچ از نوع بسیار مرغوب چینی است  و در سیم کشی داخلی از سیم افشان استاندارد و کلاف‌بندی شده بصورت کامل اصولی که امکان اتصال یا خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشد استفاده شده است.

 12- پایه های فانوس ( کرپی ) از جنس PCو با گرید مخصوص چراغهای راهنمایی ساخته شده است.

13- فانوسها دربرابر مواد معدنی وبارانهای اسیدی بسیار مقاوم بوده ودچار تغییر رنگ دربرابر UV                               ( اشعه خورشید ) نمی‌گردد.

14- فانوس‌ها در برابر سرما و گرما مقاوم بوده، تحمل حرارتی 35-  تا  85+  درجه سانتیگراد را دارا می‌باشند.

15- فانوس‌ها از مواد پلیمری قابل بازیافت تشکیل شده و باعث آلودگی محیط زیست نمی‌گردد.

16- پایه‌های نصب و محل اتصال آنها به بدنه فانوس با قالبگیری دقیق به نحوی است که امکان تنظیم دقیق ( 5 درجه ) در حول محور عمودی را برای کسب بهترین بازده به صورت کاملا محکم و غیر قابل تغییر فراهم آورد و پس از نصب هیچگونه تنش خمشی یا پیچشی به چراغ اعمال نمی‌نماید.

17- سرپیچ‌ها توسط سیم 5/1 افشان مجزا به رنگ‌های سبز، زرد، و قرمز جهت فاز خانه‌های سبز، زرد، قرمز و آبی جهت نول به ترمینال واقع درخانه پایین ( سبز ) متصل می‌شود.

18- فانوس‌ها قابلیت نصب Back Plate را دارا می‌باشند.

19-در مورد فانوس سه رنگ، رنگ لنز خانه ها به ترتیب از پایین به بالا سبز، زرد کهربایی و قرمز می‌باشد.

20- درمورد فانوس زرد رنگ، لنز هر سه خانه زرد کهربایی می‌باشد.

21- درمورد فانوس قرمز رنگ، لنز هر سه خانه قرمز می‌باشد .

22- در انواع فانوس‌های چشمک زن از نوعی برد چشمک زن  با طراحی مناسب جهت عدم سوئیچ در زمان پیک ولتاژ و از قطعات الکترونیک مرغوب و با هیت سینک (  Heat Sink) مناسب جهت کار مداوم به نحوی که نصب و تعویض آن آسان باشد و بتواند در دقیقه بین 50  الی 60 بار سوئیچ کند و دارای دو مدار متقارن جهت فانوس‌های  دو خانه و سه خانه باشد، استفاده گردیده است.

23- بر روی کلیه قطعات اصلی تقویم تولید، جنس مواد اولیه، نام و آرم شرکت نوبرپارت حک شده است.

24- برای تست‌های حفاظتی ( گرد و غبار و آب ) که درآزمایشگاه معتبر براساس استاندارد IEC529 انجام می‌شود حداقل IP 53 پذیرفته می‌باشد و نتایج تست‌های حفاظتی قابل ارائه می‌باشد.

25- کیفیت و کارایی کل چراغ به مدت یکسال ضمانت می‌گردد و برای حداقل عمر 5 سال طراحی و ساخته شده است.

چراغ-سولار

چراغ راهنمایی و رانندگی خورشیدی سولار 30 سانتی‌متری (تکخانه)

ميزان دماي كاركرد80 + تا 30- درجه سانتيگراد
ولتاژ ورودي170 تا 260 ولت
جريان ورودي40 میلی آمپر
فرکانس50 هرتز
مصرف توان5.3 تا 12 وات
ضريب توان وروديPF > 95%
اعوجاج جريان مصرفيTHD < 14%
تغيير نورچراغ با توجه به نورمحيط (Dimming)از 30% تا 100% به صورت پيوسته
زمان تأخیر روشن و خاموشزیر 100 میلی ثانیه
– قابل ارائه به صورت نیم نقاب و تمام نقاب
– دارای استاندارد IP65 برای مدول و IP54 برای بدنه بر اساس استاندارد IEC529
– جنس بدنه از مواد پلیمری پلی کربنات
– افزایش طول عمر LED ها، بدنه و قطعات با استفاده از تکنولوژی ساخت به روز
– محافظت شوك ولتاژ ورودي و محافظت حرارت بيش از حد
– تحمل لحظه‌اي ولتاژ تا 300 ولت
– استفاده از جديدترين تكنولوژي تغذيه سوئيچينگ با ضريب توان بالا و درنتيجه استفاده ازكمترين قطعات و خرابي بسيار كمتر
– امکان ارائه ی ماژول LED 30 سانتی متری به صورت جدا
– LED ها شناسنامه دار، ترافیکی و با طول عمر 100/000 ساعت از نوع مخصوص چراغ‌های راهنمایی و سیگنال‌های ترافیکی از نوع درجه یک ( A Grade) قابل ارائه به صورت نیم نقاب یا تمام نقاب
دارای استاندارد IP65 برای مدول و IP54 برای بدنه بر اساس استانداردIEC529
جنس بدنه از مواد پلیمری پلی کربنات
افزایش طول عمر LEDها، بدنه و قطعات با استفاده از تکنولوژی ساخت به روز
محافظت شوك ولتاژ ورودي و محافظت حرارت بيش از حد
تحمل لحظه‌اي ولتاژ تا 300 ولت
استفاده از جديدترين تكنولوژي تغذيه سوئيچينگ با ضريب توان بالا و درنتيجه استفاده ازكمترين قطعات وخرابي بسيار كمتر
LED ها شناسنامه دار، ترافیکی و با طول عمر 100/000 ساعت از نوع مخصوص چراغ‌های راهنمایی و سیگنال‌های ترافیکی از نوع درجه یک (A Grade)

چراغ-30-سانتی-led

مشخصــات فنـي فانــوس 30 سانتیمتری  LED توليد شركت صنعتي نوبرپارت ايـران

  • مشخصات عمومي
  •  یک ست کامل نوری شامل 3 مدول سبز و زرد و يا قرمز است که مي‌تواند بهمراه فانوس و بصورت کامل یا به تنهائی ارائه گردد. برای تغییر فانوس‌های لامپی به LED  ، درصورت عدم تمایل به تعویض بدنه فانوس ، می‌توان تنها مدول‌های LED را با سیستم نوری فانوس‌های لامپی که درشرکت نوبرپارت ایران تولید شده است تعویض نمود.
  •  طراحی مدول‌های LED به گونه ای است که قابل تعویض با سیستم نوری فانوس‌های لامپی تولیدی این شرکت می‌باشد.
  • كليه قطعات فانوس تماماً از مواد اوليه كاملاً مرغوب پلي‌کربنات خود رنگ گريد مخصوص چراغ‌هاي راهنمايي مي‌باشد و بسیار مقاوم در برابراشعه  (uv) و باران‌های اسیدی می‌باشد.
  • اندازه بدنه فانوس تقريبا 180× 355 × 350 ميليمتر با قطر لنز حدود 300 ميليمتر كه  5± 280  آن درمعرض ديد مي‌باشد.
  • در مورد فانوس تمام نقاب، نقاب كامل با قطر 5 ± 330 ميليمتر دربيرون و5 ± 300 ميليمتر درمحل اتصال به فانوس با عمق       5  ± 215 مي‌باشد كه با پيچ درشيار تعبيه شده روي بدنه متصل مي‌شود.
  • در مورد فانوس نيم نقاب نيمه با ارتفاع  5 ±  185 ميليمتر در بيرون و 5 ± 230 در محل اتصال به فانوس با عمق  5 ± 215       مي‌باشدكه توسط پيچ درشيار تعبيه شده روي بدنه متصل مي‌شود.
  • درب به شكل لولائي به بدنه محكم مي‌شود و داراي نوار پلاستيكي جهت آب‌بندي  مي‌باشد.

–  مدول LED  از قطعات پليمري زير تشكيل شده است:

–   كيسينگ ( بدنه ) از ماده اوليه پلي‌كربنات گريد مخصوص چراغ‌هاي راهنمايي

–    لنز از ماده اوليه پلي‌كربنات گريد مخصوص لنز

 –    برد LED و منبع تغذيه بصورت كاملاً  قابل اطمينان در كيسينگ پيچ شده و لنز بصورت كاملاً  آب‌بندي روي آن نصب مي‌گردد .  لنز علاوه براصلاح انتشارجهت و زاويه نور از ورود احتمالي آب و گرد و غبار و يا رطوبت به داخل مجموعه الكترونيكي نيز محافظت بعمل مي‌آورد.

–  LED  ها شناسنامه‌دار، ترافيكي و با طول عمر 000/100 ساعت مخصوص چراغ‌هاي راهنمايي وسيگنال‌هاي ترافيكي است كه نوع درجه يك ( Grad A )  مستقيماً  از شركت سازنده وارد مي‌گردد.

نوع سبز آن mcd8000 و نوع زرد mcd5500  و قرمز mcd 6000  ودر محدود طيف رنگي مجاز براي چراغ راهنمايي است.

 – تمامي قطعات در صورت لزوم به راحتي قابل باز و بسته شدن و تعويض مي‌باشند.

– تمامي قطعات متحرك كه امكان نفوذ آب و يا گرد و غبار به داخل چراغ را دارند داراي واشر ارتجاعي‌اند بنحوی که ضمن اطمينان از استحكام نصب ،  امكان ورود آب وگرد و غبار به داخل چراغ ميسر نباشد.

– تمامي ابعاد و مشخصات اپتيكي طبق استانداردهاي تعريف شده معتبر اروپايي
(AS2144) مي‌باشد .

– پايه‌هاي فانوس ( كرپي )  از PC  گريد مخصوص چراغهاي راهنمايي ساخته شده است .

– پايه هاي نصب ومحل اتصال آنها به بدنه فانوس با قالبگيري دقيق به نحوي است كه امكان تنظيم دقيق ( 5 درجه ) درحول محور عمودي را براي كسب بهترين بازده به صورت كاملا محكم وغير قابل تغيير فراهم آورد و پس از نصب هيچگونه تنش خمشي يا پيچشي به چراغ اعمال نمي‌نمايد.

– فانوس‌ها قابليت نصب Back Plate   را دارا مي‌باشند.

–  فانوس ومدول‌ها از مواد پلیمری قابل بازیافت تشکیل شده و باعث آلودگی محیط زیست نمی‌گردند.

– بر روی کلیه قطعات اصلی تقویم تولید، جنس مواد اولیه، نام وآرم شرکت نوبرپارت حک شده است.

– چراغ‌ها مدولار بوده و قابليت نصب روي يكديگر از يك تا چهارخانه را دارا مي‌باشد.

– برد چشمك زن مورد استفاده در چراغ از طراحي مناسب جهت عدم سوئيچ در زمان پيك ولتاژ برخوردار بوده و از قطعات الكترونيك مرغوب و هيت سينك ( Heat sink ) مناسب جهت كار مداوم تشكيل شده است.

نصب و تعويض برد چشمك زن براحتي امكان پذير بوده و توانائي سوئيچ 50 الي 60  بار در دقيقه را داشته و داراي دومدار متقارن جهت فانوس‌هاي دوخانه و سه خانه مي‌باشد.

– کیفیت و کارائی کل فانوس و مد ول LED به مدت یکسال ضمانت می‌گردد و برای حداقل عمر 5 سال طراحی و ساخته          شده است .

  •  مشخصات فني :
ميزان دماي كاركرد 70 + تا 30-   درجه سانتيگراد
ولتاژ ورودي 170 تا 265 ولت
جريان ورودي 40 ميلي آمپر( امكان استفاده از نازك‌ترين كابل‌هاي موجود در بازار )
مصرف توان  ( درصد 10 ± ) 8 وات مستقل از شدت نورچراغ
ضريب توان ورودي بالاتر از 95 % ( 0.95   < PF )
اعوجاج جريان مصرفي كمتر از 14% ( 14 %  > THD  )
تغيير نورچراغ با توجه به نورمحيط(Diming) از 30 درصد تا 100 درصد به صورت پيوسته
محافظت شوك ولتاژ ورودي و محافظت حرارت بيش از حد
زمان تاخير روشن و خاموش شدن كمتر از 100 ميلي ثانيه
فيلتر حذف نويز فركانس بالا و شوك‌هاي گذرا ( مانند اثر صاعقه ) در ورودي
تغيير نور به روش PWM  و در نتيجه ثابت ماندن طيف رنگ چراغ
تحمل لحظه‌اي ولتاژ تا 300 ولت
 در صورت سوختن يكي از LED ها فقط 2 عدد از آنها خاموش شده و جريان بقيه LEDها ثابت مي‌ماند.
كاركرد بدون سوسو زدن و لرزش نور حتي در شرايط ناپايدار برق ورودي
استفاده از جديدترين تكنولوژي تغذيه سوئيچينگ با ضريب توان بالا و درنتيجه استفاده ازكمترين  قطعات وخرابي بسيار كمتر
 استفاده از LED هاي مخصوص كاربرد ترافيكي باطول عمر و شدت نور زياد و زاويه 30 درجه
 استفاده از طراحي خاص مدار چاپي كه سبب كاهش دما و در نتيجه افزايش طول عمر مفيد مي‌گردد.
حداقل نتايج بدست آمده جهت تست‌هاي حفاظتي ( گرد و غبار و آب ) كه درآزمايشگاه معتبر براساس استانداردIEC529  انجام پذيرفته براي مدول LED  IP 65  و براي فانوس IP 54  مي‌باشد.

چراغ راهنمایی ترکیبی

ویژگیهاومشخصات فنی چراغ را هنمایی ترکیبی ( خورشیدی  بادی )

سـاخت شـرکت صنعتــی نـوبــرپارت ایـــران

– انرژی لازم جهت روشنائی این چراغ از طریق نورخورشید و باد بصورت ترکیبی تأمین می‌گردد.

– از این چراغ در نقاطی که دسترسی به برق امکانپذیر نبوده و یا در نقاطی که بعلت زیاد بودن روزهای ابری امکان استفاده از چراغ خورشیدی به تنهایی میسر نمی‌باشد استفاده می‌گردد.

– ویژگی‌ها ومشخصات فنی اپتیکی و نوری اين چراغ مطابق با مشخصات چراغ‌های خورشیدی ساخت این شرکت می‌باشد .

ویژگی‌ها و مشخصات فنــی تــوربین بـــــادی:

( این توربین درمحدوده توان  20KW – 200 Wقابل عرضه می‌باشد )

NPGW –  200W مــــــــــدل #
3 عــــدد  تعــــداد پــــره 1
2 m قطــــر توربیــن 2
11 km/h حداقل سرعت وزش بـاد 3
160 km/h حداکثر سرعت وزش باد 4
500/min تعــــداد دور دردقیقــــه 5
موتور مغناطیس دائم بدون زغال ژنــــــراتــــــــور 6
200 w توان خروجی درسرعت وزش باد 45 کیلومتر برساعت 7
300 w حداکثر توان خروجی 8
14 v ولتـــــاژ خروجـــــی 9
14.2 A نـــــــرخ جریــــــان 10
6 m ارتفـــــــــــاع 11
50 AH تـــــوان باطــــــــری 12
خشـــــک اسیـدی نـــــــوع باطـــــــری 13
15 kg وزن بــــاطـــــــــری 14
23 kg وزن چراغ خورشیدی بهمراه پانل خورشیدی و متعلقات آن 15
90 kg وزن توربین بادی بهمراه متعلقات آن 16
128 kg وزن کـــــــــل 17
5  روز حداکثر زمان کارکرد چراغ بدون انرژی خورشید و باد ( ذخیره باطری ) 18
یکسال گارانتــــــــــی 19