لنز-چراغها

لنزهای چراغ های راهنمائی

مشخصات فنی لنزهای چراغهای راهنمائی توليدی شركت صنعتی نوبر پارت ايران    

1- لنز ها داراي ثبات رنگ حداقل به مدت  5 سال بوده ازمواد اوليه مقاوم نسبت به اشعه ماوراي بنفش ساخته شده ؛ تحمل حرارتي از 40- تا 80+ درجه سانتيگراد را دارا  ميباشدودر رنگهاي استاندارد سبزوزردوقرمز ارائه ميگردد.

2- لنزها بدون حباب وكاملا شفاف واز سطوح صيقلي تشكيل شده است  ( زبري سطح باعث افت راندمان نوري در  مدت زمان كوتاهي مي‌گردد )

3- قطر لنز ها در اندازه هاي 200 و 300 ميليمترميباشند.

4- لنزها بگونه اي طراحي شده اند كه به همراه واشر آببندي ارتجاعي مانع ورود گرد وغبار ورطوبت به داخل سيستم نوري چراغ ميگردند.

5- لنزها محدب و درداخل داراي شيار هاي تار عنكبوتي ميباشند؛ بطوريكه نور را بطور متمركزويكنواخت درجهات مختلف توزيع  مي نمايندوازشكست نور به يك سمت جلوگيري بعمل مي آورند.

چراغ-لامپی-عابر-پیاده

چراغ لامپی عابر پیاده

مشخصات فنی فانوس عابر پیاده تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

)پلی‌کربنات خودرنگ مشکیPoly  Carbonate1- جنس کلیه قطعات فانوس تماماً  از مواد اولیه کاملاً مرغوب ( زرد، سبز و قرمز گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی می‌باشد. 

2- فانوس شامل دوخانه  مجزا که توسط بست فلزی مخصوص به هم متصل می‌شود و در بالا و پایین دوعدد پایه فانوس ( کرپی ) جهت اتصال به دکل چراغ راهنمایی با قابلیت تنظیم زاویه دیدوعبورکابل ازمیان آن که با بست مخصوص به آن متصل شده است .

3- اندازه هر خانه تقریبا 180×275×275 میلیمتر با اندازه لنز حدود210×210 میلیمتر که 195×195میلیمتر آن درمعرض دید می باشد .

4-  هرخانه برروی لنز دارای نقاب سه وجه با عمق 155 میلیمتر است .

5-   هرخانه فانوس از قطعات زیر تشکیل شده است :

1-5 – بدنه

2-5- درب که به شکل لولائی به بدنه محکم می شود ودارای نوار پلاستیکی جهت آب بندی ومحل قرارگیری لنز ورفکلتور می باشد .

3-5- لنز دردورنگ سبز وقرمز وبصورت دولایه می باشد که درهر لایه یک آدمک ایستاده ( لنز قرمز ) ویک آدمک درحال حرکت ( لنز سبز ) قرارمیگیرد وجهت انکسار ویکنواخت شدن نورخروجی وثابت نگه داشتن آدمکها از لنزی شفاف که دارای برجستگیهائی درسطح داخلی می باشد وبا بست مخصوص محکم میگردداستفاده شده است .

 با گرید مخصوص چراغ راهنمایی PC4- 5- رفلکتور که جهت پرتاب نور به بیرون به درب متصل شده از جنس

ودارای سطح داخلی آیینه ای با پوشش آلومینیم ( متالایزینگ ) می باشد ودر انتهابه سرپیچ چینی که به آن محکم شده ختم می شود .

 6-سرپیچها توسط سیم 5/1 افشان مجزا به رنگهای سبز وقرمز جهت فاز خانه های سبز وقرمزوآبی جهت نول به ترمینال واقع درخانه پایین ( سبز) متصل می شود .

گرید مخصوص چراغ راهنمایی ساخته شده است .PC 7- پایه های فانوس ( کرپی ) از

8- تمامی قطعات درصورت لزوم به راحتی قابل باز وبسته شدن وتعویض می باشد .

9- تمامی قطعات متحرک که امکان نفوذ آب ویا گرد وغبار به داخل چراغ را دارند دارای واشر ارتجاعی آب بندی    می باشند بطوریکه ضمن اطمینان از استحکام نصب ، امکان ورود آب وگرد وغبار به داخل چراغ میسر نمی باشد .

10- تمامی ابعاد ومشخصات اپتیکی طبق استاندارد های تعریف شده معتبر اروپا یی می  باشد .

11- سرپیچ از نوع بسیار مرغوب چینی است ودرسیم کشی داخلی از سیم افشان استاندارد وکلاف بندی شده بصورتی کاملا اصولی که امکان اتصال یا خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشداستفاده شده است  .

12- پایه های نصب ومحل اتصال آنها به بدنه فانوس با قالبگیری دقیق به نحوی است  که امکان تنظیم دقیق ( 5 درجه ) درحول محورعمودی را برای کسب بهترین بازده به صورت کاملامحکم وغیر قابل تغییر فراهم می آورد وپس از نصب هیچگونه تنش خمشی یا پیچشی به چراغ اعمال نمی نماید.

 )  وبارانهای اسیدی بسیار مقاوم بوده ودچار تغییر رنگ دربرابرuv13- فانوسها دربرابر مواد معدنی  ،  اشعه خورشید (

نورخورشید نمی گردد.

14- فانوسها دربرابر سرما وگرما مقاوم بوده ، تحمل حرارتی 35-  تا  85+  درجه سانتیگراد را دارا می باشند .

15- فانوسها از مواد پلیمری قابل بازیافت تشکیل شده وباعث آلودگی محیط زیست نمی گردد .

16- برروی کلیه قطعات اصلی تقویم تولید ، جنس مواد اولیه ، نام وآرم شرکت نوبرپارت حک شده است .

 انجام  IEC529 برای تستهای حفاظتی ( گرد وغباروآب ) که درآزمایشگاه معتبر براساس استانداردIP 17- حداقل

پذیرفته عدد 53 می باشد ونتایج تستهای حفاظتی قابل ارائه می باشند .

18- کیفیت وکارائی کل چراغ به مدت یکسال ضمانت میگردد وبرای حداقل عمر 5 سال طراحی وساخته شده است .

چراغ-30- سانتی- لامپی

فانوس سه خانه 30 سانتی متری

مشخصات فنی فانوس سه خانه 30 سانتیمتری تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

1- بدنه، درب و نقاب از جنس ABS  یا PC  پلی کربنات خود رنگ گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی جهت کار در محیط‌های آزاد طراحی و تولید شده است.

2- فانوس شامل سه خانه مجزا که توسط بست فلزی مخصوص به هم متصل می‌شود و در بالا و پایین دو عدد پایه فانوس ( کرپی ) جهت اتصال به دکل چراغ راهنمایی با قابلیت تنظیم زاویه دید و عبور کابل از میان آن که با  بست مخصوص به آن متصل شده است می‌باشد.

3- اندازه هر خانه تقریبا 180×355×350 میلیمتر با قطر لنز حدود 300  میلیمتر که 5 ± 280آن در معرض دید می‌باشد.

4- در مورد فانوس تمام نقاب نقاب کامل با قطر 5 ± 330  میلیمتر در بیرون و 5±300  میلیمتر در محل اتصال به فانوس با عمق 5 ± 215 می‌باشد که توسط پیچ در شیار تعبیه شده روی بدنه متصل می‌شود.

5- در مورد فانوس نیم نقاب نیمه با ارتفاع 5± 185 میلیمتر در بیرون و5  ± 230در محل اتصال  به فانوس با عمق5±215 می‌باشد که توسط پیچ در شیار تعبیه شده روی بدنه متصل می‌شود.

6- هر خانه فانوس از قطعات زیر تشکیل شده است:

1-6- بدنه

2-6- درب که به شکل لولایی به بدنه محکم می‌شود و دارای نوار پلاستیکی جهت آب بندی و محل قرارگیری لنز و رفکلتور می‌باشد.

3-6- لنزها به صورت تارعنکبوتی شفاف و از مواد اولیه PC  یا PMMA  ( گرید مخصوص چراغ‌های راهنمایی و صد درصد خود رنگ ) با مقاومت عالی نسبت به کار در محیط آزاد و حرارت و با ضمانت ثبات رنگ به مدت 5 سال در سه رنگ  سبز،  زرد کهربایی، و قرمز ارائه گردیده و با نوار پلاستیکی مخصوص با درب فانوس آب‌بندی شده و با بست مخصوص محکم می‌گردد.

4-6- رفلکتور که جهت پرتاب نور به بیرون به درب متصل شده از جنس  PC با گرید مخصوص چراغ راهنمایی و دارای سطح داخلی آیینه‌ای با پوشش آلومینیم ( متالایزینگ ) می‌باشد و در انتها به سرپیچ چینی که به آن محکم شده ختم می‌شود.

7- چراغ‌ها مدولار بوده و قابلیت نصب روی یکدیگر ازیک تا چهارخانه را دارا می‌باشد.

8- تمامی قطعات درصورت لزوم به راحتی قابل باز و بسته شدن و تعویض می‌باشند.

9- تمامی قطعات متحرک که امکان نفوذ آب و یا گرد و غبار به داخل چراغ را دارند دارای واشر ارتجاعی آب بندی می‌باشند بطوریکه ضمن اطمینان از استحکام نصب، امکان ورود آب و گرد و غبار به داخل چراغ میسر نمی‌باشد.

10- تمامی ابعاد و مشخصات اپتیکی طبق استانداردهای تعریف شده معتبر اروپایی می‌باشد.

11- سرپیچ از نوع بسیار مرغوب چینی است  و در سیم کشی داخلی از سیم افشان استاندارد و کلاف‌بندی شده بصورت کامل اصولی که امکان اتصال یا خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشد استفاده شده است.

 12- پایه های فانوس ( کرپی ) از جنس PCو با گرید مخصوص چراغهای راهنمایی ساخته شده است.

13- فانوسها دربرابر مواد معدنی وبارانهای اسیدی بسیار مقاوم بوده ودچار تغییر رنگ دربرابر UV                               ( اشعه خورشید ) نمی‌گردد.

14- فانوس‌ها در برابر سرما و گرما مقاوم بوده، تحمل حرارتی 35-  تا  85+  درجه سانتیگراد را دارا می‌باشند.

15- فانوس‌ها از مواد پلیمری قابل بازیافت تشکیل شده و باعث آلودگی محیط زیست نمی‌گردد.

16- پایه‌های نصب و محل اتصال آنها به بدنه فانوس با قالبگیری دقیق به نحوی است که امکان تنظیم دقیق ( 5 درجه ) در حول محور عمودی را برای کسب بهترین بازده به صورت کاملا محکم و غیر قابل تغییر فراهم آورد و پس از نصب هیچگونه تنش خمشی یا پیچشی به چراغ اعمال نمی‌نماید.

17- سرپیچ‌ها توسط سیم 5/1 افشان مجزا به رنگ‌های سبز، زرد، و قرمز جهت فاز خانه‌های سبز، زرد، قرمز و آبی جهت نول به ترمینال واقع درخانه پایین ( سبز ) متصل می‌شود.

18- فانوس‌ها قابلیت نصب Back Plate را دارا می‌باشند.

19-در مورد فانوس سه رنگ، رنگ لنز خانه ها به ترتیب از پایین به بالا سبز، زرد کهربایی و قرمز می‌باشد.

20- درمورد فانوس زرد رنگ، لنز هر سه خانه زرد کهربایی می‌باشد.

21- درمورد فانوس قرمز رنگ، لنز هر سه خانه قرمز می‌باشد .

22- در انواع فانوس‌های چشمک زن از نوعی برد چشمک زن  با طراحی مناسب جهت عدم سوئیچ در زمان پیک ولتاژ و از قطعات الکترونیک مرغوب و با هیت سینک (  Heat Sink) مناسب جهت کار مداوم به نحوی که نصب و تعویض آن آسان باشد و بتواند در دقیقه بین 50  الی 60 بار سوئیچ کند و دارای دو مدار متقارن جهت فانوس‌های  دو خانه و سه خانه باشد، استفاده گردیده است.

23- بر روی کلیه قطعات اصلی تقویم تولید، جنس مواد اولیه، نام و آرم شرکت نوبرپارت حک شده است.

24- برای تست‌های حفاظتی ( گرد و غبار و آب ) که درآزمایشگاه معتبر براساس استاندارد IEC529 انجام می‌شود حداقل IP 53 پذیرفته می‌باشد و نتایج تست‌های حفاظتی قابل ارائه می‌باشد.

25- کیفیت و کارایی کل چراغ به مدت یکسال ضمانت می‌گردد و برای حداقل عمر 5 سال طراحی و ساخته شده است.