هشدار دهنده سرعت

هشدار دهنده سرعت Your Speed

ویژگیهاSP200SP250
فرکانس رادار۲۴.۱۲۵ GHZ۲۴.۱۲۵ GHZ
فاصله اندازهگیری۳۰۰ m ۱km
فاصله قابل رویت۲۰۰ m۲۰۰ m
حداکثر سرعت قابل نمایش۹۹ Km/h۱۹۹ Km/h
ولتاژ ورودی۴۷-۶۲Hz 100-265VAC۴۷-۶۲Hz 100-265VAC
حداکثر توان مصرفی۲۰ Wat۲۰ Wat
ابعاد۸۰ cm ×۶۵×۱۵۹۵ cm ×۶۵×۱۵
– تغییرات شدت نور دستگاه متناسب با نور محیط از ۲۰ تا ۱۰ درصد
– قابل عرضه با ابعاد
– انتخاب‌های قابل سفارش در صورت درخوات مشتری :
۱- ارتباط GPRS و با مرکز کنترل
۲- سیستم خورشیدی و باطری
۳- تعداد و ابعاد ارقام
۴- رنگ بدنه