هشدار دهنده سرعت

هشدار دهنده سرعت Your Speed

ویژگیهاSP200SP250
فرکانس رادار24.125 GHZ24.125 GHZ
فاصله اندازهگیری300 m 1km
فاصله قابل رویت200 m200 m
حداکثر سرعت قابل نمایش99 Km/h199 Km/h
ولتاژ ورودی47-62Hz 100-265VAC47-62Hz 100-265VAC
حداکثر توان مصرفی20 Wat20 Wat
ابعاد80 cm ×65×1595 cm ×65×15
– تغییرات شدت نور دستگاه متناسب با نور محیط از 20 تا 10 درصد
– قابل عرضه با ابعاد
– انتخاب‌های قابل سفارش در صورت درخوات مشتری :
1- ارتباط GPRS و با مرکز کنترل
2- سیستم خورشیدی و باطری
3- تعداد و ابعاد ارقام
4- رنگ بدنه