آدرس

اصفهان - شهرکت صنعتی جی - خیابان پنجم - پلاک ۸

تلفن

۰۳۱-۳۵۷۲۰۰۳۱

info@nobarpart.com

ایمیل و فکس

info@nobarpart.com

۰۳۱-۳۵۷۲۰۰۳۸

بانوبرپارت ایران

در ارتباطباشید

 

موسسین شرکت نوبرپارت ایران از سال ۱۳۵۸ فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولیدات پلاستیک‌های مهندسی برای قطعات صنعتی و لوازم کارخانجات شروع نمودند. در سال ۱۳۶۵ با تعیین زمینه تولید تجهیزات ترافیکی شرکت نوبرپارت ایران را تاسیس (۲۴/۱۱/۱۳۶۴) و از نخستین روزها توجه خود را به ویژه به کیفیت محصولات تولیدی و انطباق محصولات با نیازمندی‌های ترافیکی کشور از مهمترین اهداف شرکت بوده است.

ارسال پیام