حداکثر سرعت به همراه پیام ترافیکی

تابلوهای نمایش دهنده‌ی حداکثر سرعت به همراه پیام ترافیکی (VSL-VMS)