لنز-چراغها

لنزهای چراغ های راهنمائی

مشخصات فنی لنزهای چراغهای راهنمائی توليدی شركت صنعتی نوبر پارت ايران    

1- لنز ها داراي ثبات رنگ حداقل به مدت  5 سال بوده ازمواد اوليه مقاوم نسبت به اشعه ماوراي بنفش ساخته شده ؛ تحمل حرارتي از 40- تا 80+ درجه سانتيگراد را دارا  ميباشدودر رنگهاي استاندارد سبزوزردوقرمز ارائه ميگردد.

2- لنزها بدون حباب وكاملا شفاف واز سطوح صيقلي تشكيل شده است  ( زبري سطح باعث افت راندمان نوري در  مدت زمان كوتاهي مي‌گردد )

3- قطر لنز ها در اندازه هاي 200 و 300 ميليمترميباشند.

4- لنزها بگونه اي طراحي شده اند كه به همراه واشر آببندي ارتجاعي مانع ورود گرد وغبار ورطوبت به داخل سيستم نوري چراغ ميگردند.

5- لنزها محدب و درداخل داراي شيار هاي تار عنكبوتي ميباشند؛ بطوريكه نور را بطور متمركزويكنواخت درجهات مختلف توزيع  مي نمايندوازشكست نور به يك سمت جلوگيري بعمل مي آورند.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.