مشخصات فنی انواع گل میخ

انواع گل میخ : 1- قطر 15 دایره – یک سوراخ 2- قطر 20  دایره – یک سوراخ 3- قطر 27 مستطیل-  دو سوراخ 4 – لرزاننده

مشخصات فنی انواع گل میخ بیشتر بخوانید »