هشدار دهنده سرعت Your Speed

ویژگیها SP200 SP250 فرکانس رادار 24.125 GHZ 24.125 GHZ فاصله اندازهگیری 300 m 1km فاصله قابل رویت 200 m 200 m حداکثر سرعت قابل نمایش 99 Km/h 199 Km/h ولتاژ ورودی 47-62Hz 100-265VAC 47-62Hz 100-265VAC حداکثر توان مصرفی 20 Wat 20 Wat ابعاد 80 cm ×65×15 95 cm ×65×15 – تغییرات شدت نور دستگاه متناسب […]

هشدار دهنده سرعت Your Speed بیشتر بخوانید »