شرکت نوبرپارت ایران

Lines control boards

Smart Layer Control Lines play a major role in traffic lightening. If in any of the lines relating to the route of the car for various reasons such as atmospheric, environmental, repair, crash, etc., traffic is slow or slow, it can be several meters earlier using lines control boards to inform other drivers of the alternative route. Thus preventing traffic becoming heavier.
Applications of control panels:
– Prevention of heavy traffic due to non-recoverable problems caused by unforeseen incidental incidents such as accidents, vehicle breakdowns, truck loads, or pre-planned permanent incidents such as maintenance operations, construction operations, or welfare services.
– Determine the alternate route due to environmental problems, issues caused by fog, floods and snow, as well as problems caused by special events, such as sports games, marches, parades, trips of officials and more.
– Control of lines at daily peak hours, which demand for freeway capacity is higher.
– Event management and route diversion
– Control at intersections
– Control of passing lines, ramps and streets
– Traffic control over toll lines. Lane control technology. Nobar industrial part of Iran.

تابلوهای کنترل خطوط

تابلوهای هوشمند کنترل خطوط سهم عمده‌ای در روان سازی ترافیک ایفا میکنند. چنانچه در هر کدام از خطوط مربوط به مسیر حرکت خودروها به دلالیل مختلف جوی، محیطی، تعمیرات، تصادف یا غیره، ترافیک غیر روان یا کند شود، می‌توان از چندین متر قبل‌تر با استفاده از تابلوهای کنترل خطوط، مسیر جایگزین را به سایر رانندگان اطلاع داد؛ به این ترتیب از سنگین‌تر شدن ترافیک ممانعت به عمل خواهد آمد.

 • کاربردهای تابلوهای کنترل خطوط
  –  پیشگیری از بوجود آمدن ترافیک سنگین در اثر مشکلات غیربازگشت‌پذیر، که توسط حادثه‌های اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی مانند تصادفات، خرابی ماشین‌ها، ریخته‌شدن بار کامیون‌ها، و یا حادثه‌های دائمی از قبل برنامه ریزی شده مانند عملیات نگهداری، عملیات عمرانی یا کارهای رفاهی خدماتی ایجاد می‌شوند.
  –    تعیین مسیر جایگزین به علت مشکلات محیط ‌زیستی، مسائلی که به دلیل مه، سیل و برف همچنین مشکلات ناشی از مراسم‌های خاص، مانند بازی‌های ورزشی، راهپیمایی‌ها، رژه‌ها، سفر مقامات و ..  ایجاد می‌شود.
  –    کنترل خطوط در ساعات پیک روزانه که تقاضا از ظرفیت آزادراه بیشتر است.
  –    مدیریت حوادث و انحراف مسیر
  –    کنترل در تقاطع‌ها
  –    کنترل خطوط عبوری، رمپ‌ها و خیابان‌ها
  –    کنترل ترافیک در مورد خطوط عبوری عوارض‌دار

مشخصــــات فنــــی کنتــــــرل خطـــــوط ( Lane Control ) تولید شرکت صنعتی نوبر پارت ایران

پیمایش به بالا