شرکت نوبرپارت ایران

Speed alert

Speed alert

Display Your Speed ​​Speedometer Production of the Nobarpart Iran Industrial Company

Due to the increasing number of vehicles in the country and the rising speed of cars, on the one hand, and the lack of compliance by some offenders, as well as the low capacity and standard of some of the country’s roads, every year there is a high accident rate Deadly in the country.
Studies show that a high percentage of these accidents occur due to non-compliance with the permitted speed. In this regard, the use of deterrent tools along with the expansion of traffic culture seems to be necessary. One of the deterrent tools that is now widely used in developed and developed countries is a speed monitor and indicator that, by displaying vehicle speeds to the driver from a relatively high distance and warning the driver in the event of high speed, an effective deterrent is the Reducing deadly crashes during accidents.
This device is actually more effective than radar cameras, because in addition to avoiding sudden fears for the driver, which can be dangerous, it creates a stronger psychic effect to slow down.
The SP200 Speed ​​Sensor The Nubarpart Industrial Company, Iran’s first display of Iranian speed, is designed and built using the latest radar and LED technology. The large dimensions and high-quality LEDs make the visibility more than 300 meters away, and the advanced radar has the ability to measure the speed of a vehicle at a distance of 400 meters with a precision of 1km / h. The microprocessor system also provides a variety of capabilities, including refinement of the installation angle error, automatic adjustment of the light intensity of the device relative to ambient light and communication with the control center.
Low price of the machine compared to the same device, designing in accordance with the diverse geographic conditions of Iran and the large size of the device and the speed of up to 199 km / h (or even more if requested), it can be used in all parts of the road accident in Iran. Is.
It is hoped that by making this device we can take an effective step to protect the lives of our compatriots with car accidents.
Specifications of display and speed warning device:Customizable choices on customer request:
  • GPRS connection with control center
  • Solar system and battery
  • Number and Dimensions of Figures
  • Body color

هشدار دهنده سرعت

نمایشگروهشداردهنده سرعت ( Your Speed) تولید شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

با توجه به ازدیاد روزافزون خودرو در کشور و بالا رفتن تکنولوژی خودروها و در نتیجه افزایش سرعت آنها از یک سو و عدم رعایت قانون توسط برخی از رانندگان متخلف و همچنین ظرفیت و استاندارد پائین برخی از  جاده های کشور،هر ساله شاهد آمار بسیار بالای تصادفات مرگبار در کشور هستیم.

بررسی ها نشان می دهند که درصد بالائی از این تصادفات در اثر رعایت نکردن سرعت مجاز رخ می دهند.   در این راستا استفاده از ابزار بازدارنده در کنار گسترش فرهنگ ترافیک ، امری  ضروری به نظر می رسد. از جمله ابزار بازدارنده که هم اکنون به صورت گسترده در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته استفاده می شود ،  نمایشگر وهشداردهنده سرعت می باشد که با نمایش سرعت خودرو به راننده از فاصله نسبتا زیاد و هشدار به راننده در صورت بالا بودن سرعت ، عامل بازدارنده موثری در کاهش تصادفات مرگبار در نقاط حادثه خیز شناخته شده است.

این دستگاه عملا موثرتر از دوربین های عکاسی مجهز به رادار می باشد چرا که علاوه بر عدم ایجاد هراس ناگهانی برای راننده که خود می تواند موجب خطر شود ، اثر روانی قوی تری برای کاهش سرعت ایجاد می کند.

دستگاه نمایشگروهشداردهنده سرعت SP200 ساخت شرکت صنعتی نوبرپارت ایران اولین نمایشگر سرعت ایرانی است و با استفاده از جدید ترین تکنولوژی رادار و LED  طراحی و ساخته شده است . ابعاد بزرگ اعداد و کیفیت بالای LED ها         رویت پذیری آن را از فاصله بیش از 300 متر امکانپذیر ساخته است و رادار پیشرفته دستگاه توانائی اندازه گیری سرعت خودرو در  فاصله 400 متری با دقت 1km/h را دارا می باشد. همچنین سیستم میکرو پروسسوری قابلیت های متنوعی را به دستگاه بخشیده است که از ان جمله می توان تصحیح خطای زاویه نصب، تنظیم اتوماتیک شدت نور اعداد دستگاه نسبت به نور محیط و ارتباط با مرکز کنترل اشاره کرد.

قیمت پائین دستگاه نسبت به دستگاه مشابه خارجی ، طراحی منطبق با شرایط متنوع  جغرافیائی ایران و بزرگ بودن ابعاد اعداد دستگاه ونمایش سرعت تا 199 کیلومتردر ساعت ( یا حتی بیشتر درصورت درخواست ) امکان استفاده از آن را در تمامی نقاط حادثه خیز جاده های ایران فراهم کرده است.

امید است که با ساخت این دستگاه بتوانیم گامی موثر در جهت حفظ جان هموطنان گرامی از حوادث رانندگی بر داریم.

مشخصات فنی دستگاه نمایشگر وهشدار دهنده سرعت

    انتخاب‌های قابل سفارش درصورت درخواست مشتری:

  • ارتباط GPRS و  با مرکز کنترل
  • سیستم خورشیدی و باطری
  • تعداد و ابعاد ارقام
  • رنگ بدنه
پیمایش به بالا