شرکت نوبرپارت ایران

Establishment Of Research And Development Unit

The research and development unit was launched in the summer of 1397 And in the same month, he received a certificate of research and development from the organization of industry, mining and trade of Isfahan Province.

This unit has been developed to improve the quality and improve the level of product performance, or to create new products in accordance with the knowledge of the day. Hope this The unit utilizes the facilities available and expert and efficient personnel and communication with the centers Valid scientific in Iran and other parts of the world can take effective steps to meet the requirements can take effective steps to meet the traffic demands of the country.

استقرار واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه در تابستان سال 1397 راه‌ اندازی شد و در دی ماه همان سال موفق به دریافت گواهی تحقیق و توسعه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گردید.

این واحد به منظور بهبود کیفیت و ارتقا سطح عملکرد محصولات تولید شده و یا محصولات جدید مطابق با دانش روز دنیا بوجود آمده است.  امید است این واحد با بهره‌گیری از امکانات موجود و پرسنل متخصص و کارآمد و ارتباط با مراکز معتبر علمی در ایران و سایر نقاط جهان بتواند گام‌های موثری جهت رفع نیازمندی‌های ترافیکی کشور بردارد.

پیمایش به بالا