انبار

عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

شرکت صنعتی نوبر پارت به منظور افزایش تبادل موثر با واحدهای صنعتی برتر کشور در تابستان 98 به انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ملحق شد.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.