چراغ راهنمایی ترکیبی

ویژگیهاومشخصات فنی چراغ را هنمایی ترکیبی ( خورشیدی  بادی )

سـاخت شـرکت صنعتــی نـوبــرپارت ایـــران

– انرژی لازم جهت روشنائی این چراغ از طریق نورخورشید و باد بصورت ترکیبی تأمین می‌گردد.

– از این چراغ در نقاطی که دسترسی به برق امکانپذیر نبوده و یا در نقاطی که بعلت زیاد بودن روزهای ابری امکان استفاده از چراغ خورشیدی به تنهایی میسر نمی‌باشد استفاده می‌گردد.

– ویژگی‌ها ومشخصات فنی اپتیکی و نوری اين چراغ مطابق با مشخصات چراغ‌های خورشیدی ساخت این شرکت می‌باشد .

ویژگی‌ها و مشخصات فنــی تــوربین بـــــادی:

( این توربین درمحدوده توان  20KW – 200 Wقابل عرضه می‌باشد )

NPGW –  200W مــــــــــدل #
3 عــــدد  تعــــداد پــــره 1
2 m قطــــر توربیــن 2
11 km/h حداقل سرعت وزش بـاد 3
160 km/h حداکثر سرعت وزش باد 4
500/min تعــــداد دور دردقیقــــه 5
موتور مغناطیس دائم بدون زغال ژنــــــراتــــــــور 6
200 w توان خروجی درسرعت وزش باد 45 کیلومتر برساعت 7
300 w حداکثر توان خروجی 8
14 v ولتـــــاژ خروجـــــی 9
14.2 A نـــــــرخ جریــــــان 10
6 m ارتفـــــــــــاع 11
50 AH تـــــوان باطــــــــری 12
خشـــــک اسیـدی نـــــــوع باطـــــــری 13
15 kg وزن بــــاطـــــــــری 14
23 kg وزن چراغ خورشیدی بهمراه پانل خورشیدی و متعلقات آن 15
90 kg وزن توربین بادی بهمراه متعلقات آن 16
128 kg وزن کـــــــــل 17
5  روز حداکثر زمان کارکرد چراغ بدون انرژی خورشید و باد ( ذخیره باطری ) 18
یکسال گارانتــــــــــی 19  
برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.